Mar 2, 2014

random #42aku mimpi kau
maknanya?
aku rindu atau engkau rindu?