Mar 31, 2014

random #45
aku pun tak faham kau sebenarnya.